Lituanistinė mokykla

Miuncheno lituanistinė mokykla (Lithuanian School in Munich; Litauische Schule München) – lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga Vokietijos Federacinėje Respublikoje, veikianti kaip Vokietijos lietuvių bendruomenės – Miuncheno apylinkės dalis ir įregistruota Lietuvos švietimo ir mokslo institucijų registre (AIKOS) https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Lituanistinio-svietimo-istaigos/.

Mokyklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę, socialinę, kalbinę patirtį ir raidos ypatumus, padėti jam pažinti lietuvių kalbą ir literatūrą, Lietuvos istoriją, socialinį gyvenimą ir kultūrą, įgyti komunikavimo gebėjimų, suteikiančių galimybę vartoti šią kalbą tam tikrose asmeninio bei viešojo gyvenimo situacijose, ir sudaryti sąlygas ugdytis kultūrinę pilietinę kompetenciją.

Ugdymas organizuojamas pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą (2019 m.) bei mokytojų sudarytus ugdymo planus, atkreipiant dėmesį į vaikų kalbos lygį, susidomėjimą bei ugdomuosius tikslus. Lituanistinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 0 iki 16 metų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopas. Ugdymo procese svarbią vietą užima vaikų tėvai, jie kviečiami pagelbėti pamokų, ekskursijų metu, skatinami prisijungti prie pilietinių akcijų, tradicinių renginių, aktyviai įsitraukti į švenčių organizavimą.       

Veikia 5 skirtingo amžiaus (nuo 0 iki 16 metų) vaikų grupės. Savanoriauja 7 mokytojai ir mokytojų padėjėjai. Susitikimai vyksta vieną kartą per mėnesį (šeštadieniais arba sekmadieniais).

Jei kyla klausimų ar pasiūlymų, prašome rašykite mokyklele@miunchenas.de

Džiaugiamės ir laukiame Jūsų!