Narystė

Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai. Nariu tampama, padavus raštišką pareiškimą artimiausiai VLB apylinkės valdybai. Nariais gali būti priimami ir jokiai LB apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi į Vokietijos LB valdybos sudaromą narių sąrašą. Nariai moka solidarumo įnašą. Šiuo metu jis yra nustatytas € 36,- per metus. (Nedirbantiesiems € 18,-).

Jei norite tapti Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) nariu užpildytą narystės anketą prašome siųsti Miuncheno lietuvių bendruomenės pirmininkui Vitalijui Kryževičiui el. paštu: pirmininkas@miunchenas.de