Valdybos susirinkimas

2022 m. sausio 16 d. įvyko valdybos susirinkimas